Naisosasto

Naisosasto

Naisosaston tarkoituksena on tukea palokunnan toimintaa ja edistää myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Naisosasto jakaa paloturvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoutta.

Naisilla on oma koulutusjärjestelmä, josta jokainen voi halutessaan valita itselleen sopivia kursseja kiinnostuksen, tarpeidensa sekä kykyjensä mukaan. Toiminnan monipuolisuus takaa sen, että jokaisella naisella on nuoremmasta vanhempaan mahdollisuus toteuttaa tärkeää tehtäväänsä palokunnassa. Valittavana on monien alojen koulutusaiheita, esimerkiksi tekstiilien paloturvallisuus, kokoustekniikka, kodin turvallisuus, henkinen tuki ja alkusammutus.

Naisosasto kokoontuu tarvittaessa avustamaan palokunnan harjoituksissa ja valistustehtävissä.


Palokuntanaisten huoltotoimintaa ovat ennen kaikkea vastuulliset muonitustehtävät harjoituksissa, leireillä sekä erilaisten pelastustehtävien aikana. Naisosastoa tarvitaan myös VPK:n nuorisotyössä ja paloturvallisuusvalistuksessa. Naisosaston alaikäraja on 16-vuotta ja yläikärajaa ei ole.

Lisätietoa osaston toiminnasta:

Tarja Viili

Naisosaston johtaja
Köysikuja 3
21410 Vanhalinna
P. 044 2769441
tarjanneli.viili@gmail.com